lv | ru
EIROKALKULATORS
LVL
EUR

Par mums

SIA "Ātrais kredīts" reģistrēta Datu Valsts inspekcijā Personas datu apstrādes reģistrā, apliecības numurs 000930.

Lai īstenotu kredīta līgumu, reģistrējoties atraiskredits.lv mājaslapā Jums jāsniedz personas dati maksātspējas izvērtēšanai un identitātes noteikšanai. Atraiskredits.lv  atteiksies noslēgt kredīta līgumu, ja nespēs izvērtēt Jūsu maksātspēju un nebūsiet norādījis visus pieprasītos personas datus.

Atraiskredits.lv garantē, ka Jūsu personas dati būs aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikas  Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.  Viss Atraiskredits.lv personāls un pārstāvji ir atbildīgi par Jūsu personas datu aizsardzību un neizpaušanu.

Atraiskredits.lv ir veicis atbilstošus organizatoriskus un tehniskus datu aizsardzības pasākumus lai pasargātu no netīšas, prettiesiskas datu iznīcināšanas, izpaušanas, izmainīšanas vai jebkuras citas prettiesiskas darbības.


Kontakti

 

SIA  „Ātrais kredīts“ 


Juridiskā adrese: Brīvības 58-1, Jēkabpils, LV-5201

Tel.: 22848891, 27505555,
E-pasta adrese: info@atraiskredits.lv (varat rakstīt sadaļā Palīdzība)
Skype: atraiskredits.lv

 

Speciālā atļauja (licence) Nr. NK-2011-035

Reģistrācijas numurs: 40103183139        

PVN  reģistrācijas nr. LV40103183139


Banku konti:

 AS "Swedbanka"  LV41HABA0551021740568


   

038_Atrais_kredits_17.10.2016-page-001.jpg
 Mēs strādājam:

I-V no 8:00 - 17:00

Ja kredīta pieteikums iesniegts ārpus darba laika, tas tiks izskatīts nākamās darba dienas  pirmajās minūtēs